Amelisweerd en de verbreding van de A12/A27: een politieke keuze

Verbredingsplan definitief naar de prullenmand?
4 okt, 2023
 

Amelisweerd en de verbreding van de A12/A27: een politieke keuze

Het kabinet Rutte IV is gevallen. Dat betekent nieuwe verkiezingen. En daarmee een mooie kans om op 22 november via het stemhokje de plannen om de Ring Utrecht te verbreden ten koste van Amelisweerd definitief naar de prullenmand te verwijzen.
Er loopt nog steeds  een procedure van de Kerngroep Ring Utrecht samen met 7 andere organisaties bij de Raad van State tegen het nog door ex-minister Cora van Nieuwenhuizen in 2020 genomen Tracébesluit, inmiddels gewijzigd Tracébesluit 2022. Er is nog altijd geen datum bekend van de hoorzitting, laat staan van een uiteindelijk besluit. Het zou zo maar kunnen dat de Raad van State afwacht of de besluitvorming misschien ook via de politiek kan worden geregeld.

In het coalitieakkoord van het gevallen kabinet van VVD, D66, CDA en CU was vastgelegd dat de Utrechtse regio een alternatief ‘binnen de bak’ kon uitwerken. Als dat een gelijkwaardig alternatief was zou het Rijk dit overnemen. Dat alternatief is nu binnen afzienbare tijd gereed. Maar inmiddels komen er nieuwe Kamerverkiezingen aan.

Verkiezingsprogramma’s

In hoog tempo publiceren de politieke partijen de laatste weken hun ontwerpverkiezingsprogramma’s. En meer en meer partijen tonen zich kritisch over het idee dat meer asfalt leidt tot een betere bereikbaarheid. Eigenlijk is het oude asfalt denken alleen nog te vinden in de programma’s van VVD en de uiterste rechterflank. Zo wil de PVV méér wegen en de maximumsnelheid verhogen naar 140 km. Het CDA kiest sterker dan voorheen voor openbaar vervoer en fiets. Het programma van BBB is over het onderwerp mobiliteit niet overal even helder maar tot nu toe heeft de partij zich uitgesproken tegen het Tracébesluit. Onder meer omdat er boerderijen zijn opgekocht door het Rijk om de stikstofruimte voor de verbreding van de Ring te benutten. Een vraagteken is nog wat het standpunt van Nieuw Sociaal Contract (de partij van Pieter Omtzigt) zal zijn. Het zou voor de hand liggen dat ook NSC tegen de verbreding is omdat zij onderbouwde burgerparticipatie en draagvlak in de regio een warm hart toedraagt en kritisch is tegenover beleid dat gebaseerd is op ‘modellen zonder visie’.

Over de steun van PvdA/GL, D66, SP, PvdD, CU en Volt hebben wij weinig zorgen, gelet op de tekst van hun programma’s waar ook in enkele gevallen het schrappen van de verbreding van de A27 expliciet wordt genoemd. Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie: “We breiden de A27 Ring Utrecht (Amelisweerd) niet uit en volgen het regionale alternatief. Het geld dat vrijkomt gebruiken we voor investeringen in spoor en OV.”

Alleen maar duurder

En dan is er nog het geld. In de Rijksbegroting staat de Ring Utrecht A12/A27 inmiddels voor 1725 miljoen (!) op de begroting. Twee jaar geleden was dat nog 1542 miljoen en drie jaar geleden 1225 miljoen. En dat is nog zonder de geluidschermen, dat is een aparte begrotingspost. Elk jaar moeten er dus tientallen miljoenen bij zonder dat er een spa in de grond is gezet. Als het project ooit wordt uitgevoerd zal het bedrag wel eens over de twee miljard zijn, exclusief geluidschermen. Geld dat heel veel beter kan worden gebruikt.

Het is eigenlijk onbestaanbaar dat dit plan nog rondzweeft in een tijd dat ons klimaat en de natuur zo dramatisch onder druk staan. Dit besluit moet dus vernietigd worden. Laten we de erfenis van Cora van Nieuwenhuizen op 22 november een definitieve slag toebrengen.

Kies Amelisweerd op 17 maart
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!