Grootschalige kap Markiezenbos ‘voor de veiligheid’?

Ons alternatief: kap selectief en ontwikkel essenhakhout

Grootschalige kap Markiezenbos ‘voor de veiligheid’?

Langs de A27, van de Kromme Rijn tot aan de Weg tot de Wetenschap, zo  mailde Rijkswaterstaat (RWS) ons vorige week, worden reguliere snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en moeten voor de veiligheid essen worden gekapt vanwege de essentaksterfte. Dit heeft niets te maken met de verbreding A27 en het ‘project Ring Utrecht’, zo gaf RWS aan. De Kerngroep Ring Utrecht ging mee met een inventarisatie met de aannemer die deze onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.

Ook RWS en iemand van de gemeente Utrecht zijn aanwezig bij deze ronde. Eerst in het stuk langs de sportvelden van Kampong. Daar moeten essen, die dicht langs de weg staan, gekapt worden. Dan aan de andere kant, het Markiezenbos in. Met veel essen…

Alle essen binnen 30 meter kappen voor de veiligheid?
De aanwezige ecoloog van Rijkswaterstaat vindt dat uit veiligheidsoverwegingen alle essen binnen 30 meter van de weg moeten worden gekapt! En dat zijn er heel veel, vele tientallen en misschien meer. Rijkswaterstaat hanteert een standaard veiligheidsnorm van 20 meter van de snelweg, maar die norm rond Utrecht is verhoogd naar 30 meter ‘omdat hier nu eenmaal de drukste wegen zijn’. Nog een argument voor die 30 meter: sommige essen zijn meer dan 20 meter hoog, en dan moet je met minstens die hoogte rekenen. Essentaksterfte is inderdaad al jaren een probleem, maar RWS is de afgelopen jaren nog niet gesignaleerd in het Markiezenbos terwijl  een flink stuk langs de bak de grond eigendom van Rijkswaterstaat is. Voor de verbreding van de A27 houdt RWS in het tracébesluit zelf  ‘slechts’ 15 meter als kapgrens aan, waar we trouwens de nodige kanttekeningen bij hebben.

Ons alternatief: kap selectief en ontwikkel essenhakhout
Daar gaan we zeker niet in mee en dat is ook meegedeeld aan RWS en de gemeente. We hebben met andere ecologen van Ecologisch adviesbureau Maes zelf een ronde gemaakt en onderstaand alternatief brengen we in het overleg met RWS en aannemer in (lees de volledige contra expertise via de link hiernaast).

Onze bevindingen:

  • In het voorste deel van het Markiezenbos, vanaf de Koningsweg bekeken, staan een paar verspreide essen die inderdaad een gevaar kunnen opleveren. In dit deel staan heel veel esdoorns, die je vanaf enige afstand voor essen kunt aanzien. Deze esdoorns zijn voor het overgrote deel gezond.
  • Achter de zone waar het geasfalteerde pad afbuigt naar de Kromme Rijn kom je in een tweede deel van het bos met aan de achterrand ervan redelijk veel essen. Daar zijn veel essen getroffen door de essentaksterfte. Wanneer die een bepaalde hoogte hebben en binnen een zone van 20 meter vallen, kun je die als een potentieel gevaar zien. Maar rigoureus kappen? Is niet nodig. Zet deze af (kappen op een bepaalde hoogte), laat ze verder staan en ontwikkel ze als essenhakhout.

Dat is uit het oogpunt van cultuurhistorie perfect verantwoord: dit deel was in de 18e en 19e eeuw deels een essenhakhoutbos. Essenhakhout heeft ook waarde voor de biodiversiteit omdat het plek biedt aan allerlei soorten paddenstoelen en mossen.

  • Overigens kan het jaren duren voordat een es het echt begeeft en alle essen kappen is natuurlijk een veel te grote ingreep in een natuurgebied waar juist ‘nietsdoen’ het beheer moet zijn.

Wanneer RWS het inderdaad meent dat deze werkzaamheden niets te maken hebben met ‘het project Ring Utrecht’ neemt ze onze bevindingen serieus en gaat ze daarmee aan de slag! Want dan is het echt voor de veiligheid.

Wij hopen dat ook de gemeente Utrecht van zich laat horen en zich inzet voor deze oplossing.

Kaartje RWS essenkap Amelisweerd2021

Bovenstaand kaartje laat zien welk gebied langs de A27 in bezit van Rijkswaterstaat is (tussen de rode lijnen). Aan de noordkant van het bos van Amelisweerd het gebied met de bedreigde essen.

Amelisweerd niet Geasfalteerd Markiezenbos
i

Contra expertise kap Markiezenbos

Essenbosje Amelisweerd

Veel essen in dit bosje zijn in het verleden gehakt, deze beheervorm zou hier voortgezet kunnen worden ter beperking van risico en behoud van de bosbiotoop.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!