Luchtkwaliteit

het verschil tussen geldende normen en werkelijke schade

Luchtverontreiniging neemt toe

Rijkswaterstaat windt er geen doekjes om: de verbreding gaat zorgen voor meer luchtvervuiling.

Geen beschermingsmaatregelen
Tegen fijnstof door bandenslijtage en uitstoot van verbrandingsgassen en roet bestaan geen fysieke beschermingsmaatregelen. Alleen maatregelen aan de bron zijn zinvol. Wat het beste helpt is de goedkoopste oplossing: langzamer rijden (bijv. een snelheid van 80/km per uur, met lik op stuk beleid).

Als het gebruik van de elektrische auto toeneemt, zal dat slechts beperkt helpen. Maar tot nu toe worden vooral hybride auto’s aangeschaft, die op de snelweg op benzine rijden, met uitlaatgassen. En dieselgate laat zien dat wel telkens wordt gezegd dat auto’s schoner worden, maar dat daar in de praktijk niets van klopt. Ze worden alleen schoner gerekend. En roetfilters werken vaak onvoldoende en kunnen er gemakkelijk uit worden gehaald. Ook met benzine auto’s wordt gesjoemeld. Voor links naar onderzoeken hierover, zie @lunettenschoon op Twitter.

Luchtvervuiling: normen en gezondheid

De Europese normen voor luchtvervuiling zijn slechts een politiek compromis. Ze zijn dus veel te hoog. Ook onder de norm worden nog veel mensen ziek door stikstofoxiden en fijnstof. En voor roet bestaat in het geheel geen norm. Zie bovenstaand plaatje van de levensloop van de mens. Vooral astma, longziekten, hart- en vaatziekten nemen toe als gevolg van luchtverontreiniging.

Risicogroepen
Diverse groepen mensen lopen meer risico op schade en ziekte door luchtverontreiniging. Dit zijn: ongeboren kinderen; baby’s en kinderen; mensen met longziekten, hart- en vaatziekten; oude mensen. Ook mensen die veel lichamelijke arbeid moeten verrichten, en sporters, lopen extra risico’s. Dit komt omdat zij relatief meer vuile lucht inademen. Iemand die sport, ademt ongeveer 3x zoveel lucht in als normaal.

Wat zegt de wetenschap?

Hier vind je verwijzingen naar presentaties van wetenschappelijk onderzoek.

In Utrecht bestaat aan de universiteit een gerenommeerd instituut waar o.a. luchtverontreiniging wordt onderzocht: het IRAS. Hier werkt o.a. prof. Brunekreef. Een citaat van hem is het volgende:
Als iemand zegt dat het luchtkwaliteitsprobleem is opgelost, omdat we voldoen aan de normen, zegt dat helemaal niets over gezondheid”.
Als illustratie een grafiek van de ziektelast van fijnstof (PM2,5). Pas bij een norm van 10-12 µg gaat die ziektelast redelijk omlaag. De Europese norm is 25 µg en zou dus flink omlaag moeten naar de WHO norm van 12 µg, de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hieronder enkele links naar presentaties van prof. Bert Brunekreef en prof. Jordi Sunyer uit Barcelona.

  • Een presentatie over de gevolgen van roet en fijnstof bij de gemeente Utrecht: zie onderaan deze pagina.
  • Een powerpointpresentatie over luchtkwaliteit bij de provincie Utrecht in feb 2014: Rapport Brunekreef Provincie Utrecht Feb 2014
  • 2 colleges bij Studium Generale over luchtkwaliteit en de stad, een van prof Jordi Sunyer, en een van prof Brunekreef: It’s in the air.

De roetkaart

De roetkaart van Nederland, opgesteld door het RIVM, lijkt sterk op een wegenkaart. In Utrecht is sprake van hoge roetconcentraties. De uitstoot van roet ligt in de gebieden die direct aan de snelwegen grenzen op een niveau van 1,2 tot 1,5 µg EC/m3, een niveau dat een direct schadelijk effect op de gezondheid heeft. Langs de Waterlinieweg is de concentratie nog hoger.

Roet, de gevaarlijkste luchtvervuiler

Milieudefensie houdt zich al jaren bezig met het in kaart brengen van de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Download onderstaand informatieblad met meer informatie over de levensbedreigende gevolgen van roet.
Informatieblad roet Milieudefensie

 

Opname en video-editing: Olivier Beens

Share This