VVD minister gaat door op doodlopende weg

Cora van Nieuwenhuizen zet handtekening onder ‘nieuw’ Tracébesluit Ring Utrecht
Persbericht 17 november 2020

VVD minister gaat door op doodlopende weg

Vandaag laat minister Cora van Nieuwenhuizen weten dat ze het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht heeft getekend en dat dit 2 december a.s. wordt gepubliceerd. Willens en wetens negeert deze VVD minister alle signalen van de afgelopen tijd en negeert ze alle adviezen van Planbureau voor de Leefomgeving en commissie m.e.r. Kennelijk wil zij riskeren dat kosten wederom uit de hand gaan lopen en Utrecht met de gevolgen en risico’s wordt opgescheept. Meer dan 1,2 miljard wordt uitgetrokken zonder dat de minister zich hoeft te verantwoorden. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is niet geheel verrast over deze ondertekening.

Sprookje
Ze belooft meer groen, maar gaat  eerst liefst 64 hectare groen en bomen kappen, waaronder de eeuwenoude onvervangbare bomen van het landgoed Amelisweerd. Eerder al was duidelijk dat de zogenaamde compensatienatuur niet in Utrecht kan worden gerealiseerd. Daar hebben inwoners van Utrecht wat aan!

Onverantwoorde risico’s
Vanwege de folieconstructie onder het tracé tussen Amelisweerd en het knooppunt Lunetten moeten er eerst 70 meter diepe schermwanden worden ingeslagen over een lengte van bijna 4 kilometer. Een techniek die nog niet op deze grote schaal is toegepast. Er kleven veel risico’s aan vast, zoals grondwater dat toch doorsijpelt, een negatieve, blijvende verstoorde stroming van het grondwater, sterfte van bomen door lage grondwaterstanden en verzakkingen van gebouwen in Lunetten. Dit levert meer kosten op en een langere bouwtijd. Dus meer en langer overlast voor bewoners en veel files in de wijken zelf. De commissie m.e.r verwacht dat de weg pas na 2030 (!) wordt opgeleverd.

Veiligheid is meer gediend met 80 km max
Kennelijk wil ook niet doordringen dat van de automobilisten die de A27 gebruiken, maar 1/3 doorrijdend verkeer is. Tweederde heeft bestemmingen in Utrecht en omgeving. Voor de veiligheid en doorstroming is een maximum snelheid van 80 km/uur beter. Zoals bij meer steden al gebruikelijk is.

Kosten
Het project is begroot op ruim 1,2 miljard euro. Dat is een taakstellend bedrag uit 2011 dat rustig fictief mag worden genoemd. De schermwandmethode alleen al zal het project fors duurder maken. De werkelijke kosten zullen dichter bij de 2 miljard liggen, ook gezien de kostenoverschrijdingen bij vergelijkbare projecten (Zuiddok, Ringweg Groningen, Hoevelaken). Zowel de Kerngroep als Kamerleden hebben hier al vragen over gesteld, die de minister tot nu toe weigert te beantwoorden.

Nut en noodzaak
Nut en noodzaak van een dergelijke verbreding zijn tot dusverre niet onderbouwd. Zelf wijst de minister de laatste tijd op het belang van thuiswerken om files tegen te gaan. Daarnaast is het hele project strijdig met de principes van een klimaatbeleid.

De KRU zal de komende tijd doorgaan met acties en is voorbereid op de juridische strijd.

Tracébesluit Ring Utrecht november 2020
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!