Petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden

Ondertekend door maar liefst 130.550 mensen

Petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden

Ondertekend door maar liefst 130.550 mensen

Agnes Mulder (CDA) nam de petitie in ontvangst  en negen fracties gaven acte de présence in dit kwartier: VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PvdD, BBB, D66 en Volt. Dit moest allemaal online via een videoverbinding. Marijke van Zoelen van de Kerngroep benadrukte nogmaals dat de verbreding in het geheel niet nodig is. En eindigde met dit appel op de Kamerleden:

Demissionair minister van Nieuwenhuizen tekende 17 november 2020 het oude Tracébesluit opnieuw.  Ze gaf er daarbij blijk van geen enkel gevoel te hebben voor deze tijd met een ongekend stikstof-, natuur- en klimaatcrisis, met de coronacrisis waardoor thuiswerken echt een blijvertje wordt. Wij vragen u om u wel rekenschap te geven van dit tijdsgewricht en concreet vragen wij: 

  • Trek het huidige Tracébesluit in;
  • Zet in andere oplossingen zoals op 80 km max op de ring, op spreiding van het verkeer over de dag door het stimuleren van thuiswerken;
  • Zet in op een andere verkeerskundige oplossing binnen de bak bij Amelisweerd.

Werkbezoek eind augustus
Ook zijn de Tweede Kamerleden mede namens sportvereniging Kampong, Bewoners Overleg Lunetten, Kopersvereniging Zwarte Woud, bewoners van Nieuw Amelisweerd, Buurtschap Amelisweerd en enkele ondernemers van het landgoed (de Veldkeuken, Tuinderij de Volle Grond, Stayokay) uitgenodigd voor een werkbezoek aan Amelisweerd en aan Utrecht in de laatste week van het zomerreces van het parlement.

Demonstratie buiten het Binnenhof
‘Het gaat niet door hoor, die verbreding!’

Binnen was de aanbieding van de petitie in volle gang. Buiten zetten zo’n vijftien demonstranten op de Hofplaats bij de Tweede Kamer deze actie kracht bij met vlaggen, een spandoek, leuzen en muziek. Géén verbreding, geen kap van monumentale bomen en hoogste tijd voor een nieuwe visie op de aanpak van onze mobiliteit en infrastructuur. Na afloop van de digitale petitieaanbieding kwamen meerdere Kamerleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, plus de fractiemedewerker van Bij1, de demonstranten hun steun betuigen. ‘Het gaat niet door hoor, die verbreding,’ zo stak Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hen een hart onder de riem. Als het aan Saskia Kluit, GroenLinks Eerste Kamer, Kauthar Bouchallikth, Tweede Kamer Groenlinks met infrastructuur in haar portefeuille, Eva van Esch en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, en Jasper van Dijk van de SP ligt, komt de vermaledijde verbreding er niet. En kunnen we blijven genieten van het bos van Amelisweerd.

Terwijl de petitie 'Snelweg A27 Niet Verbreden' met130.000 handtekeningen aan de online op afstand aan de Tweede Kamer werd overhandigd zetten actievoerders van verschillende groepen die naar behoud van het natuurgebied streven dit kracht bij met een demonstratie voor het parlement. Kamerleden Eva van Es, Kautar Bouchallikht, Lammert van Raan, Jasper van Dijk en Frank Wassenberg kwamen buiten het Kamergebouw met de demonstranten van gedachten wisselen. Foto: Rob Huibers.

Foto’s: Rob Huibers

Terwijl de petitie 'Snelweg A27 Niet Verbreden' met130.000 handtekeningen aan de online op afstand aan de Tweede Kamer werd overhandigd zetten actievoerders van verschillende groepen die naar behoud van het natuurgebied streven dit kracht bij met een demonstratie voor het parlement. Kamerleden Eva van Es, Kautar Bouchallikht, Lammert van Raan, Jasper van Dijk en Frank Wassenberg kwamen buiten het Kamergebouw met de demonstranten van gedachten wisselen. Foto: Rob Huibers.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!