Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 rust op drijfzand

Eigen prognoses Rijk halen nut en noodzaak onderuit
Persbericht 6 december 2020

Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 rust op drijfzand

Het Tracébesluit (TB) voor de Ring Utrecht A27/A12 dat minister Cora van Nieuwenhuizen 17 november jl. heeft genomen is onzorgvuldig en zal juridisch geen kans maken bij de Raad van State. Dat schrijft de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties, in een brief aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

De Vaste Kamercommissie behandelt maandag 7 december het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ditmaal is het jaarlijks terugkerende debat over de verbreding van de Ring tot 2×7 rijstroken op scherp gezet door het overhaaste Tracébesluit van de minister, twee weken later gevolgd door haar laconieke mededeling dat het taakstellend budget voor de plannen met 265 miljoen is verhoogd tot liefst 1.490.000.000 euro.

De afgelopen week is het TB gepubliceerd. Eerder dit jaar weigerde de minister zowel een nieuwe onderbouwing van nut en noodzaak van de verbreding als een nieuwe stikstofparagraaf aan de commissie m.e.r. voor te leggen. De thans gepubliceerde onderbouwing van nut en noodzaak lijkt echter een schot in eigen doel. In de richting Z-N, aan de zijde van het natuurgebied Amelisweerd  waar al zes rijstroken liggen, wordt ook voor het jaar 2040 geen vermeldenswaardige congestie voorspeld. Die zou er wel in de tegenovergestelde richting zijn; daar is echter nog ruimte  voor twee rijstroken extra in de bak in Amelisweerd. Samen met een vrij eenvoudige aanpassing van het knooppunt Rijnsweerd is een oplossing mogelijk die aan alle door het Rijk gestelde eisen voldoet, de natuur spaart en een miljard goedkoper uitvalt.

Daarnaast is er alle reden tot twijfel over de juistheid van de gepubliceerde stikstofparagraaf. De Kamer zou er verstandig aan doen de minister te vragen naar de achterliggende aannamen en berekeningen. Ook om te voorkomen dat dit project alle stikstofruimte opeist voor de woningbouw in de regio.

Zoals bekend is het Rijk van plan om een schermwand aan te brengen vanaf Lunetten tot en met Amelisweerd tot –naar nu blijkt- maar liefst 75 meter diepte. Tekenend voor de onzorgvuldigheid en gehaastheid van het dossier is dat de gevolgen van de uit het ruimtebeslag van de schermwand voortvloeiende bomenkap in Amelisweerd en in Lunetten in het geheel niet in de milieueffectrapportage is meegenomen.

Het wordt hoog tijd dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid neemt, het Tracébesluit ‘on hold’ zet en er voor zorgt dat anderhalf miljard euro op een meer verstandige wijze wordt besteed.

Einde persbericht.

Item van EenVandaag over de ‘rekentruc’ van het kabinet om stikstofruimte vrij te maken voor  zeven grote infra-projecten.

drijfzand tracebesluit
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!