Controversieel verklaard?

Wat mag er wel, wat mag er niet?

Controversieel verklaard?

Bij het demissionair worden van dit Kabinet Rutte 3 heeft de Tweede kamer een aantal zaken ‘controversieel’ verklaard. Ook het Tracébesluit  voor de verbreding Ring Utrecht is controversieel verklaard. Maar wat houdt dat nu precies in? Wat mag er wel, wat mag er niet? En is er een verband met het beroep bij de Raad van State?

Wat is nu controversieel?
VVD minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in november 2020 een tracébesluit genomen. Wat nu controversieel is verklaard, is niet het besluit zelf, maar een brief van de minister aan de Kamer waar zij ingaat op gevolgen van het besluit, zoals de stikstofberekeningen en de natuurcompensatie. De Tweede Kamer zegt daarmee: die vragen blijven openstaan en u heeft daarvoor nog geen fiat van ons. Dat betekent volgens ons dat de minister hierover geen nieuwe besluiten mag nemen.

Uitspraak van Raad van State bij A15 ook gevolgen
Het beroep van de Kerngroep Ring Utrecht en zeven andere organisaties ligt nu bij de Raad van State. In een andere procedure rond een snelweg, namelijk de aanleg van een snelwegverbinding tussen de A12 en de A15 dwars door een Natura 2000 gebied bij Arnhem en Zevenaar, heeft de Raad van State geoordeeld dat de stikstofberekeningen niet deugen. Het ministerie moet binnen een half jaar het besluit beter motiveren of aanpassen.

Dezelfde rekenmethode is ook voor het tracébesluit A27/A12 gebruikt. Dus die deugt ook niet (belangrijk onderdeel van ons beroepsschrift). De minister zou nu misschien het tracébesluit Ring Utrecht willen repareren maar volgens ons kan dat niet omdat de Tweede Kamer zo’n reparatie controversieel heeft verklaard.

Wat betekent de  controversieel verklaring  nog meer?
Allereerst is het een signaal van de Tweede Kamer dat verdere behandeling aan een volgend kabinet en een nieuwe Tweede Kamer moet worden overgelaten. Dus moeten we in de komende verkiezingstijd partijen blijven bestoken.

En elk weldenkend mens krabt zich twee keer achter de oren wanneer in een onderzoekje van Nieuwsuur langs 25 grote bedrijven de helft van deze bedrijven, waaronder bijv. Essent, Capgemini en verzekeraar Aegon, aangeeft na corona minder kantoorruimte nodig te hebben dan voor corona. Omdat gebleken is dat er prima gewerkt kan worden wanneer medewerkers 1 of 2 of meer dagen thuis werken. Om de verbreding A27/A12 te motiveren gebruikt het ministerie cijfers van voor corona. Dat is toch ook wel controversieel, volgens ons.

Controversieel Amelisweerd
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!