Hoe zit het met het alternatief vanuit de regio?

Minister Harbers gaat intussen door met procedure verbreding
19 apr, 2022

Hoe zit het met het alternatief vanuit de regio?

Verwarring alom. Op 30 maart jl kwam – schijnbaar uit het niets – een brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin hij schreef dat hij de plannen voor de verbreding van de Ring Utrecht en de kap van Amelisweerd gewoon wil doorzetten. Intussen is duidelijk geworden, ook door de beantwoording op 11 april jl van schriftelijke vragen van de SP Tweede Kamerfractie, hoe het zit.

Er loopt een procedure van de Kerngroep bij de Raad van State tegen het Tracébesluit uit 2020. De Raad van State heeft het coalitieakkoord ook gelezen en afgelopen januari aan de minister de vraag gesteld: “Gaan jullie nog door met die procedure of hoe zit dat?” en wilde daar vóór 31 maart een antwoord op van de minister. Het is duidelijk dat minister Harbers de verbreding als mogelijkheid wil houden en daarom op 30 maart een brief heeft geschreven waarin hij aangeeft de procedure bij de Raad van State te willen doorzetten omdat de regio nog geen alternatief zou hebben. Maar in zijn antwoord op de Kamervragen van de SP heeft hij inmiddels aangegeven dat hij de regio daar de tijd voor wil geven. ‘Als de regio dit gereed heeft, treden wij graag met hen in overleg. Indien het alternatief gelijkwaardig is kan het Tracébesluit worden gewijzigd.’

Een gelijkwaardig alternatief?
Voor een gewijzigd TB 2022, wat de minister in de zomer dus gaat indienen bij de Raad van State moet volgens de Kerngroep gelden dat gewijzigde verkeersprognoses, een aangescherpt klimaat- en stikstofbeleid plus rekeningrijden (‘betalen voor gebruik’) worden meegenomen. En deze criteria zijn ook van belang waar het gaat om de toets van gelijkwaardigheid van alternatieven. Wij zouden van de minister vooraf duidelijk willen horen wat hij daar precies onder verstaat.
In het overleg met de Tweede Kamer op 11 april lieten D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP duidelijk weten dat de verbreding wat hen betreft het liefst direct van tafel gaat. De minister schermde echter met het mogelijk aantrekken van de groei van het autoverkeer maar het lijkt vooral zijn bedoeling om nu gewoon ‘niets weg te geven’: laat de regio maar bewijzen dat zij een gelijkwaardig alternatief hebben.

Kansloze Tracébesluiten
Het huidige Tracébesluit 2020 is overigens kansloos bij de Raad van State omdat de stikstofregels zijn veranderd. Minister Harbers wil daarom eind juni een nieuw TB 2022 nemen. Het is zeer de vraag of ook dat besluit het haalt. De minister heeft zelf al aan de Tweede Kamer verteld dat er vrijwel geen stikstofruimte is en dat hij het alleen kan redden door een flink aantal boerderijen uit te kopen. De kans is reëel dat de Raad van State hier niet in meegaat. Nut en noodzaak van de verbreding en de kap van Amelisweerd zijn steeds twijfelachtiger. En het hele verbredingsplan is natuurlijk in strijd met alle doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit die het kabinet ook zelf zou huldigen.

 

Ring Utrecht A27 Lunetten
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!