Zoveelste Tracébesluit A27/A12

Is vier keer scheepsrecht?
2 sep, 2022

Zoveelste Tracébesluit A27/A12

Ondanks stikstof- en klimaatcrisis presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat midden in augustus doodleuk een nieuw Tracébesluit voor verbreding van de A27/A12. Opnieuw gaat de Kerngroep Ring Utrecht samen met andere betrokken organisaties hiertegen in beroep. 

Ewald Korevaar bereidt het beroepsschrift samen met advocaat Bondine Kloostra voor. Hij somt op: het eerste Tracébesluit is in 2016 gepubliceerd, het wijzigingsbesluit in 2018. ‘Beide besluiten zijn in 2019 vernietigd. In 2020 is een nieuw Tracébesluit gepubliceerd en nu weer dit wijzigingstracébesluit. Dus dit wordt voor ons het vierde beroepsschrift. Het is trouwens eerder een aanvulling op ons al eerder ingediende beroepsschrift.’

Geen 5 maar 25 km
In het meest recente Tracébesluit (TB) gaat de minister uit van een stikstofrekenafstand van 25 km in plaats van 5 km. Verder schrapt het ministerie de berekende daling in stikstofuitstoot door vermindering van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km als compensatie. De ambtenaren betwijfelden zelf al of dit juridisch houdbaar was. Voor de benodigde stikstofcompensatie heeft het ministerie nu acht boerderijen opgekocht in de omgeving van twee Natura 2000 natuurgebieden: de Veluwe en de Oostelijke Vechtplassen. Beide gebieden vallen onder Europese stikstofregelgeving en krijgen bij verbreding van de snelweg met meer stikstofdepositie te maken. Ten slotte zijn er nog extra gebieden opgenomen om schade aan de natuur te compenseren met nieuwe natuur elders.

Alternatief plan binnen de bak
Of het huidige TB 2022 groen licht krijgt van de Raad van State, hangt onder andere van twee belangrijke voorwaarden af, zegt Korevaar. De rechter moet ervan overtuigd zijn dat er geen goed alternatief is voor de ministeriële plannen, én dat er dwingende redenen van openbaar belang zijn voor de verbreding. De Kerngroep heeft zelf als alternatief de SUUNTA-2-variant ingebracht, maar die is door het ministerie verworpen. De regio Utrecht – de stad, andere betrokken gemeentes en de provincie – is bezig een alternatief op te stellen. Maar het uitwerken daarvan kost tijd. ‘Ondertussen is het ministerie wel doorgegaan met de besluitvorming, ook al is afgesproken dat er een regioalternatief wordt ontwikkeld.’

Blijven protesteren
Korevaar verwacht dat de Raad van State  nu wel de beroepen zal behandelen. ‘De vraag die de afdeling als eerste moet beantwoorden is of er reële alternatieven zijn voor dit project. Ons pleidooi zal erop gericht zijn behandeling uit te stellen tot er duidelijkheid is over het regionale alternatief.’

Ondertussen kunnen voorstanders van het behoud van Amelisweerd en bescherming van de natuur in Nederland bij de provinciale verkiezingen volgend jaar het beste op een partij stemmen die tegen de ministeriële plannen is, zegt Korevaar. Ze kunnen ook bijdragen door te blijven protesteren tegen de verbreding. Dat kan door mee te doen met de acties op 23 en 24 september aanstaande in Amelisweerd. Want ook dit Tracébesluit moet echt de prullenbak in!

Zie ook: Q&A Tracébesluit 2022

Tekst: Veronique Huijbregts

Ewald Korevaar MOB
‘De vraag die de Raad van State als eerste moet beantwoorden is of er reële alternatieven zijn voor dit project.’
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!