Q&A 2022

Over het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 2022 en het alternatief binnen de bak
2 sep, 2022

Q&A

Over het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 2022 en het alternatief binnen de bak

De bekendmaking van het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 2022 (TB) roept nogal wat vragen op. Kan dat terwijl gemeente en provincie met alternatief binnen de bak bezig zijn? Hoe zit het precies? We zetten een aantal vragen en antwoorden voor je op een rijtje.

Waarom neemt minister Harbers dit Tracébesluit? Het TB 2020 is toch nog in behandeling bij de Raad van State?

Het in 2020 vastgestelde Tracébesluit is de opvolger van het Tracébesluit uit 2018 , dat weer in de plaats kwam van het TB 2016. Dit TB is in 2019 door de Raad van State vernietigd. De reden voor de Raad van State: de stikstofparagraaf deugt niet en kan niet. Vervolgens is het TB 2020 met een aantal aanpassingen in de berekeningen van stikstof opnieuw vastgesteld, maar een tussenuitspraak van de Raad van State over een andere weguitbreiding (ViA15) maakte duidelijk dat ook dit Tracébesluit 2020 gaat sneuvelen bij de Raad van State vanwege onvoldoende onderbouwing van het stikstofverhaal. Vervolgens vraagt de Raad van State januari 2022 aan de minister: ‘Gaan jullie nog door met die procedure of hoe zit dat?’ en wilde vóór 31 maart een antwoord van de minister. Hij geeft 30 maart aan dat hij door wil gaan en in de zomer met een nieuw TB 2022 gaat komen.
Zie ook: Hoe zit het met het alternatief vanuit de regio?

Wat staat er nu in de stikstofparagraaf in het TB 2022?

Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden druk bezig geweest om stikstofruimte op te kopen van boerenbedrijven. De stikstofrechten van 8 boerenbedrijven in Utrecht en Gelderland zijn dus opgekocht om de verbreding van deze snelweg mogelijk te maken en dus ook de kap van de bomen van Amelisweerd. Voor dat verlies aan natuur is extra natuurcompensatie gezocht in de vorm van dassentunnels en vleermuizenroutes elders. Ook hiertegen brengt de KRU bezwaren in.
Zie ook: Rijk publiceert nieuw Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Hoe zit het met stikstofrechten opkopen?

Sinds de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de PAS-wetgeving is een levendige handel ontstaan in stikstofrechten. Met die stikstofrechten kunnen bouwers hun projecten realiseren. Dat geldt voor de bouw van (snel-)wegen en huizen, maar ook voor uitbreidingen van boerenbedrijven. Door deskundigen wordt ernstig aan de rechtmatigheid van deze stikstofhandel getwijfeld.
Zie ook: NRC: Stikstof te koop de omstreden handel in uitstootrechten (artikel mogelijk beperkt toegankelijk)

Maar als stikstofrechten opgekocht worden om de snelweg te kunnen verbreden, dan kunnen die toch niet meer voor woningbouw gebruikt worden?

Dat klopt. De rijksoverheid kaapt – ten behoeve van uitbreiding snelwegen – stikstofrechten weg voor de neus van gemeenten en provincie, die diezelfde stikstofrechten hard nodig hebben om de broodnodige woningen in de regio te kunnen bouwen. Daarnaast verplicht Europa Nederland  om maatregelen te nemen om de staat van de natuur te verbeteren, iets wat door de handel in stikstofrechten in ieder geval niet gerealiseerd wordt.
Zie ook: Kamervragen n.a.v. stikstofparagraaf Tracébesluit 2022 (pdf opent in nieuw venster)

Gemeente en Provincie kregen op basis van het regeerakkoord de ruimte om met een alternatief plan binnen de bak te komen? Zodat in ieder geval het bos gespaard zou blijven?

Dat klopt ook. Gemeente Utrecht en de provincie zijn nu hard bezig. En minister Harbers heeft aangegeven af te wachten met welk plan de regio Utrecht komt.
In het (in onze ogen onwaarschijnlijke) geval dat het Tracébesluit niet sneuvelt in de beroepsprocedure bij de Raad van State en de verbreding dus wél door zou mogen gaan, gaat volgens de minister nog niet meteen de schop in de grond (maar wel de kettingzaag in de boom?).
Zie ook: toelichting minister Harbers aan Tweede Kamer

Er lopen dus gelijktijdig twee processen, hoe kan dat?

Aan de ene kant zet de minister het proces door om het Tracébesluit definitief vast te stellen om het oorspronkelijke verbredingsplan van Rijkswaterstaat uit te kunnen voeren. Aan de andere kant heeft de regio (gemeente en provincie) op basis van het regeerakkoord de ruimte gekregen om met een alternatief plan te komen. Ze hebben aangekondigd dat ze einde van dit jaar met een schets komen. Ondertussen houdt de minister dus alle opties open, met dus nog altijd het risico dat een deel van Amelisweerd wél gekapt gaat worden.
Zie ook: Volwaardig alternatief binnen de bak in Amelisweerd

Hoe zit het met alle andere tegenargumenten? Klimaatbeleid, afname CO2, waterkwaliteit, natuurbehoud, biodiversiteit, meer inzet OV en fiets en meer thuiswerken. Zo’n plan is toch niet meer van deze tijd?

De voorbereidingen voor dit project zijn in 2008 begonnen, daarbij worden allerlei fases doorlopen en wordt zo’n project stapje voor stapje juridisch mogelijk gemaakt.
Intussen zijn er talloze argumenten bijgekomen waarom je deze verbreding beter niet kunt doen, maar die spelen volgens de rijksoverheid kennelijk geen rol in het al lopende proces. De gedachte ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ lijkt voor deze overheid een niet te bewandelen weg te zijn, terwijl er genoeg redenen zijn tot twijfel aan nut en noodzaak van snelwegverbredingen.
Zie ook: Trouw opinie: Laten we geen boeren uitkopen voor nutteloze snelwegprojecten (artikel mogelijk beperkt toegankelijk)

Wanneer neemt de Raad van State een besluit in die beroepsprocedure?

Juist vanwege de stikstofproblematiek duurt het allemaal erg lang. Er lopen ook andere beroepsprocedures waarbij stikstof een belangrijke rol speelt. Het wachten is eerst op een uitspraak in die andere procedures. Door de uitspraak van de Raad van State uit 2019 over de PAS-wetgeving werd de rijksoverheid ertoe gedwongen aanpassingen in de wet aan te brengen en nieuwe berekeningsmethodes te ontwikkelen. Inmiddels zijn we dus ook al toe aan het tweede aangepaste Tracébesluit sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019.
De verwachting is nu dat de Raad van State begin 2023 dit beroep gaat behandelen.
Zie ook: Zoveelste Tracébesluit A27/A12

Gaat de KRU weer in beroep en hoe zit dat met het beroep dat al loopt?

Het nieuwe Tracébesluit 2022 komt in de beroepsprocedure in de plaats van het eerdere Tracébesluit. Het Tracébesluit 2022 is een soort aanvulling op het eerdere Tracébesluit.
Omdat er inhoudelijk nieuwe gegevens ingebracht zijn, is er weer gelegenheid om daarop weer te reageren en beroep aan te tekenen. De mensen van de Kerngroep (KRU) en de juridisch deskundigen zijn daar momenteel hard mee bezig. Er komt dus een aanvullend beroepsschrift. De oude beroepsgronden blijven gewoon staan, behalve voor zover ze ongeldig geworden zijn door de nieuwe stikstofberekeningen die de minister nu heeft gedaan.

Heeft het zin om zelf beroep aan te tekenen?

De KRU zal weer beroep aantekenen. Dat doet de KRU samen met een aantal andere milieu- en bewonersorganisaties. Individueel beroep aantekenen kan, maar brengt kosten met zich mee. Een beroep heeft ook alleen zin als je aan kunt tonen dat je direct betrokkene bent en benadeeld wordt. Bovendien kun je alleen in beroep gaan tegen de wijzigingen sinds het Tracébesluit 2020, tenzij je ook al tegen dat Tracébesluit beroep had aangetekend. Maar omdat de oude beroepsgronden vanzelf blijven staan, hoef je dat dus niet te doen, behalve voor zover je het niet eens bent met de nieuwe berekeningen (die betreffen vooral stikstof, maar ook een paar kleine veranderingen in de geluidsberekeningen).

Hoe gaan die juridische kosten betaald worden? Gaat de KRU weer een crowdfunding doen?

De KRU heeft nog geld van de vorige crowdfunding in 2020 en er is ook eind 2020 veel gedoneerd. Dus er is nu gelukkig nog geld. Mogelijk dat de KRU nog geld nodig heeft tegen de tijd dat de beroepszaak bij de Raad van State behandeld wordt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de KRU te steunen door een donatie te doen: Kerngroep Ring Utrecht, NL59 TRIO 039 020 55 32.

 

huizen wegen boerderij bouwen
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!