De bezwaren

Negatieve gevolgen voor verkeer, natuur, leefbaarheid en gezondheid. Gecombineerd met hoge uitvoeringsrisico’s

De bezwaren in vogelvlucht

De Kerngroep Ring Utrecht vindt het onverantwoord om de risicovolle verbreding te laten doorgaan, terwijl in de praktijk niet eens is aangetoond dat het op een veilige manier kan. De aanleg kost 1,1 miljard euro, geld voor onderhoud na afloop van de aanleg niet meegerekend. Als lekkage optreedt binnen de foliebak bij Lunetten, zullen de kosten ook stijgen.
Dat problemen en lekkages geen uitzondering zijn, bewijzen de lekkages bij de A4 Midden Delfland.  Zie ook hier. Of de technische storingen bij de Botlekbrug op de A15. En de Fyra, de Noord-Zuidlijn.

Als oplossing voor verkeersproblemen zal het ontwerp niet werken en zijn er betere, meer duurzame alternatieven. M.a.w er wordt 1,1 miljard euro uitgegeven met veel te weinig resultaat. Ook wordt er waardevolle natuur vernield, terwijl de wettelijke natuurcompensatie niet eens rond is. De impact op de leefomgeving is groot.

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten;
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die juist toenemen. Je kunt de snelwegen dan wel verbreden en daardoor meer verkeer aantrekken, maar binnen de stad kun je niet verbreden. Daar loopt het dus vast;
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer toe door de verbreding. Daardoor ontstaan daar meer files door ongelukken en incidenten, met terugslag op de Ring;
 • Mega-investering zonder rendement;
 • Geen duurzame en innovatieve oplossingen;
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd/ Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. Andere natuurgebieden en groen/ parken langs de snelweg worden ook aangetast of gekapt;
 • De wettelijke natuurcompensatie is niet rond;
 • Geluidshinder;
 • Luchtverontreiniging neemt toe;
 • Toename gezondheidsklachten;
 • 6 tot 8 jaar bouwoverlast met kans op uitloop;
 • 6-8 jaar verkeerschaos ten gevolge van bouwwerkzaamheden, met kans op uitloop;
 • Onvoldoende compensatie voor aantasting leefklimaat.

 

Share This