Zienswijze en geluid

Wat zegt de wet?

Zienswijze en geluid, wat zegt de wet?

Komt de wet tegemoet aan jouw ervaring en beschermt die jouw gezondheid?
Langdurig geïrriteerd zijn door geluid en de energie die het jouw brein kost om je te beschermen, is voor iedereen ongezond. Zelf kun je niet sturen hoe jouw brein reageert op geluid. Persoonlijke verschillen zijn er. Toch is het wel mogelijk aan te geven bij welk niveau van het geluid gemiddeld de minste stress ontstaat. Ernstige hinder door lawaai van snelwegverkeer begint op te treden vanaf Ldn-waarden van 42 dB(A), hinder vanaf 37 dB(A), enige hinder vanaf 32 dB(A).
Een gemiddelde snelweg produceert al gauw 70 dB aan geluid. De geluidsnorm ligt doorgaans tussen de 50 dB en 65 dB. Er is altijd nog een verschil van minimaal 8 dB.
Bij een vermindering van 10 dB ervaart een mens een halvering van het geluid.

Uw zienswijze kan bijdragen aan uw woongenot
Hoe tevreden je bent over je woonsituatie, hangt af van bepaalde wijkfactoren, zoals type bebouwing en leefbaarheid. Overmatig geluid werkt niet mee aan tevredenheid. Dit leidt tot verzet tegen de veroorzaker.
Daarom probeert Rijkswaterstaat bewoners te bewegen om de hinder te accepteren. Namens de minister richt zij zich op bewoners van de naast de snelweg liggende wijk. Door het geven van informatie en te horen wat de wensen van bewoners zijn om hinder te verminderen of om schade te compenseren.
Maar kritische bewoners zijn minder gemakkelijk te verleiden en weten dat maatregelen die niet meer doen dan de wet voorschrijft, onvoldoende zijn (onderzoek Rijksuniversiteit Groningen).

Wat schrijft u dan in de zienswijze?
Om te beginnen is het uw zienswijze. Dus u vertelt uw mening aan de minister.
Hieronder een aantal suggesties wanneer u een betere bescherming wenst tegen geluidsoverlast.

Hierboven is al verteld dat er een verschil zit tussen de wettelijke normen en gezondheid. In de afgelopen jaren hebben wij dit geregeld onder de aandacht gebracht. Het resultaat hiervan is dat de minister (onder voorwaarden) 15 miljoen euro extra wil uitgeven voor betere geluidsmaatregelen. Dit bedrag lijkt groot maar gezien de omvang van de wegverbreding kun je er te weinig mee. Zouden we langs de gehele weg de juiste maatregelen nemen dat is er zeker nog 25 miljoen euro meer nodig. Alleen voor bewoonde gebieden. Veel? Ter vergelijking: de verbouwing kost minimaal 1200 miljoen euro.

Snelheid = geluid! Dan ligt het voor de hand om de minister te vragen om de maximum snelheid omlaag te brengen naar 80 km/uur . Een lagere snelheid leidt immers tot minder geluid.

Maar……….

Hier zit in ons geval wel een addertje onder het gras. Bij lagere snelheden, dus minder geluid, zullen ook de maatregelen om voor de omgeving de overlast te verminderen anders uitpakken. De geluidsmuur wordt simpelweg minder hoog.
Maar wat als in de toekomst de minister besluit om op de Ring een hogere snelheid toe te staan in het geval we nu beginnen met 80 km/uur? In dat geval zijn de geluidsmuren te laag. De gevolgen hiervan laten zich raden.

Wat nu?

Dan maar geen lagere snelheid?
Er is een relatie met snelheid en wegontwerp. Hoe hoger de snelheid, des te breder worden de rijstroken en des te langer de op- en afritten*. Je begrijpt dat andersom, met lagere snelheden, de weg smaller is en de op- en afritten korter zijn.
Bij een hogere maximum snelheid moet je ook een hogere snelheid hebben voordat je in kunt voegen. Dit kost meer tijd en vraagt een langere ‘aanloop’. En andersom is op een afrit meer ruimte nodig om af te remmen. Op plaatsen waar op- en afritten zijn is de totale weg breder. Bij een stedelijke Ring met veel op- en afritten scheelt dit veel ruimte.

Dus: wens je een lagere snelheid, combineer die wens dan ook met de eis van een wegontwerp dat ook in de toekomst voorkomt dat er harder gereden kan worden.
Hierdoor blijven de milieumaatregelen passen binnen de wettelijke normen.

Nog iets meer over snelheid en wegontwerp
De weg, zoals die nu in het plan staat, wordt ontworpen voor een snelhei d van 100 km/uur. Dit gebeurt volgens verplichte ontwerp richtlijnen. Die richtlijnen zijn zodanig dat rijtechnisch gesproken ook een snelheid van 130 km/uur op de nieuwe ring gereden kan worden. Het ontwerp is dus een ruim jasje. De achterliggende gedachte is veiligheid. Het verhogen van de snelheid zal alleen gebeuren als de minister daartoe besluit. Hierbij moet zij zich wel aan de milieuwet houden. In hoeverre zij ook met de veiligheid rekening houdt, valt binnen haar verantwoordelijkheid van goed landbestuurster.
Ook om deze reden kan een ontwerpsnelheid van 80 km/uur een bescherming bieden.

Gebruikte bronnen:

  1. Is dit geluid of herrie, Saskia Decorte, Psychologie Magazine, september 2012
  2. Brochure:Geluid langs snelwegen, Rijkswaterstaat
  3. Woonbeleving nabij snelwegen: Een studie naar verschillen in woonbeleving en bewonersreacties op een geplande wegaanpassing Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke wetenschappen November, 2012
  4. Gezondheidsraad: Commissie Geluid en gezondheid. Geluid en gezondheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publikatie nr 1994/15.

 

Share This